ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

وارد مغازه شدم و مستقیم رفتم سراغش

گفتم: من و یادتون میاد؟

یه جوری چشماش و توی چشمام ریز کرد که انگار یادش نیست

ادامه دادم: من همونی ام که دیروز اومدم دو تا کتاب بردم از نشرِ.

پرید وسط حرفم و گفت: یادمه خیلی خوووبم یادمه

و کلمه ی »خوبم» و یه جوری کشیده و سوک تلفظ کرد که من تأکیدِ روی اون کلمه. و به یاد موندن عمدیش و متوجه بشم

خودم و زدم به اون راه و گفتم: می خواستم یکی از کتاب ها رو عوض کنم میشه؟!

گفت: چرا؟

گفتم: ازش یکی داشتم تو یخونه نمی دونستم

خندید و گفت: آها

پرسیدم: قیمتش چنده؟ که بدونم چی بجاش بردارم

گفت: اگه نیاز ندارین به چیزی، می تونم پولش و پس بدم بهتون

با چشمای گرد شده از تعجب، با صدای بلند و ذوق زده گفتم: میشه؟. واقعا؟!

خیلی آروم سرش رو کشید پشت مانیتور و یواشکی گفت: برای همه نه فقط برای بعضی ها برای شما میشه

و خندید

خنده ش و اون عبارتِ مرموزش . «خیلی خووویم یادمه» . من و به فکر فرو برد

یادم اومد پارسال که تازه مشتری شون شده بودم

همون وقت ها که موقع حساب و کتاب اصلا مثل الان توی چشمام زل نمی زد و  با یک اخمِ دائم، سرش به کار و حساب و کتابش بود

یه بار بهش گفته بودم: "من همونم که دیروز دو تا بوم ۵۰*۷۰ بردم. یادتونه؟ امروز یکیش و آوردم یه سایز دیگه ببرم میشه؟"

بدون اینکه نگاهم کنه با یه لحنِ کنایه آمیز بهم گفته بود: "خانم! من غذایی که ظهر خوردم هم یادم نیست چه برسه به اتفاقای دیروز"

همون آدم حالا من و یادشه اونم خیلی خوووب و از من هم هیچ رسیدی که سندِ حقیقت گویی باشه نمی خواد!

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سیمانکاران ❤ handsomejin ❤ شکرانه دانش و بینش Beth آپشن خودرو bankesaze Precy AKROYTHYD Robyn